POLITYKA DOTYCZĄCA PLIKÓW COOKIES
Dla nas ważne jest szanowanie twojej prywatności i komunikowanie się z tobą pełną przejrzystością. W tym celu zaktualizowaliśmy naszą politykę ochrony danych.

Jakie dane zbieramy? Dane, które przekazujesz nam dobrowolnie i dane do przeglądania.
Co robimy z twoimi danymi? Przetwarzanie twojego zamówienia, wysyłanie wiadomości dotyczących żądanej usługi, personalizacji, optymalizacji twojego doświadczenia i analizy statystycznej.
Czy udostępniamy Twoje dane stronom trzecim? Twoje dane są udostępniane dostawcom związanym z Twoim zamówieniem, dzięki czemu można to zrobić bez problemu.
Jak długo przechowujemy Twoje dane? Dane osobowe, które przekazujesz i rejestrujesz, a także dane przeglądania, są przechowywane przez okres 5 lat od ostatniej aktywności w Witrynie.
Jakie są nasze zasady dotyczące plików cookie? Polityka plików cookie MilyanLashes informuje użytkownika o działaniu i celu użytych plików cookie oraz informuje o sposobach zarządzania preferencjami dotyczącymi plików cookie.
Jak chronimy twoje dane? MilyanLashes wykonuje wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed dostępem, modyfikacją, zniszczeniem lub ujawnieniem.


MAS INFO

zamknij
Klej rozszerzenia rzęs "MilyanLashes King Glue"
  • Klej rozszerzenia rzęs "MilyanLashes King Glue"
  • Klej rozszerzenia rzęs "MilyanLashes King Glue"

Klej rozszerzenia rzęs "MilyanLashes King Glue"

22,00 €
Netto
Ilość

Nowy klej do rozszerzenia rzęsy Milyanlashes King Glue, z 3 sekund, czas suszenia na kontakt, może osiągnąć w 5-6 tygodni* na kartach z naszymi клиентками, idealny balans lepkości i konsystencji, wykończenie 100%, bez grudek. 5 g.

Zaleca się, aby Lashmaker specjalistów z doświadczeniem, jak i początkujących, nie wydziela oparów, ani zapachu, dlatego nadaje się dla pacjentów z wrażliwych oczu.

Wszystkie nasze kleje są dostarczane razem w "Glue Pack" , torba aluminiowa szczelna, co chroni klej przed niekorzystnymi warunkami, sprawia, że dłużej niż 2 miesięcy okres ważności po otwarciu.

*Terminulubn na podstawie ich prawidłowego przygotowania i metody nakładanialubn, a także pielęgnacja z klientkę.